Links

History
Temples
Traditions
Did You Know?
Hall of Fame
Likhaan
Committees
Miscellaneous
 

Parbhi Recipes  

 
Online Directory
Search the contact details of listed Pathare Prabhus.
Pathare Prabhu Social Samaj
 
Board of Trustees  
Shri Pramod S. Navalkar   
Shri Madhukar Y.  Talpade
Shri Madhav G. Jayakar
Shri Sudhir D. Rao
Sau Vrinda S. Jaykar
 
President  
Mr. Dilip Gajanan Jayakar
 
Vice-President  
Mr. Pradeep Shrikar Rane
 
Treasurer  
Mrs. Meghana Pradeep Rane
 
Joint Secretaries  
Mr. Sunil Satyendranath Kothare
Mr. Yogesh Subhash Rao
Mr. Praveen Malhari Rane
 
Committee Members  
Mr. Shailendra Madhukar Talpade
Ms. Shreya Shailendra Talpade
Ms. Swati Praveen Rane
Mr.Amar Anil Ajinkya
Ms. Puja Amar Ajinkya
Mr. Bhupendra Jayakar
Ms. Madhuri Uday Kirtikar
Ms. Kedar Sudhakar Gorakshakar
Ms. Snigdha Ulhas Kothare
 
 

As on 12 September 2004

 
Committees
 
Pathare Prabhu Charities
 
Pathare Prabhu Social Samaj
 
Pathare Prabhu Mahila Samaj
 

Prabhu Seminary

 

Pathare Prabhu Social Club

 

www.pathareprabhu.org

 
 
Email
prabhu@pathareprabhu.org