Links

History
Temples
Traditions
Did You Know?
Hall of Fame
Likhaan
Committees
Miscellaneous
 

Parbhi Recipes  

 
Online Directory
Search the contact details of listed Pathare Prabhus.
Pathare Prabhu Mahila Samaj
 
Board of Trustees  
Dr. (Smt) Sunil A. Rane
Sau. Vandana P. Navalkar
Sau. Sarojini A. Kothare
Smt. Nirja N. Talpade
Sau. Jyotsna  R. Dhairyawan
 
President  
Sau. Vrinda S. Jayakar
 
Vice President  
Ms. Swati Taraknath Jayakar
 
Treasurer  
Ms. Saya Sunil Navalkar
 
Joint Secretary  
Ms. Neeta Milind Senjit
Ms. Akshada Ajit Talpade
Ms. Pratibha Surendra Vijayakar
 
Committee Members  
Ms Usha Arun Jayakar
Ms. Meghana Pradeep Rane
Ms. Madhuri Uday Kirtikar
Ms. Pramila Madhukar Jayakar
Ms. Subodh Ganapatrao Pradhan
Ms. Ketaki Rajan Jayakar
Ms. Renuka Dhurandhar
Ms.Snigadha Ulhas Kothare
Ms. Nutan Jayant KIrtikar
 
 

As on 12 September 2004

 
Committees
 
Pathare Prabhu Charities
 
Pathare Prabhu Social Samaj
 

Pathare Prabhu Mahila Samaj

 

Prabhu Seminary

 

Pathare Prabhu Social Club

 

www.pathareprabhu.org

 
 
Email
prabhu@pathareprabhu.org